dijous, 28 de març de 2019

El Barroc: prepara el control

                                            


Escolta la Tocata i fuga en re menor de J. S. Bach,
 i segueix el moviment de les veus al musicograma


Escolta Zadok the priest de G. F. Haendel,
interpretat per la BBC symphony Orchestra


ACTIVITATS:
Busca les biografies de Bach i Haendel i fes una comparativa cronològica
Investiga com i quan es va escollir l'himne de la lliga de la Champions

dimecres, 20 de març de 2019

Música a l'Al-Andalus

Qualbi maadab (Fiegta)   Morocco Chaabi Dance


La música chaabi
Chaabi significa popular. La música chaabi prové de la música arabigoandalusa perquè conté elements de la música culta d'Al-Andalus i també està emparentada amb la tradició berber.
Se sol tocar en casaments, festes, mercats i cafès, i té una gran quantitat d'intèrprets.
Avui en dia és una música que conté totes les músiques que agraden al carrer. Tradicionalment els cants s'acompanyaven de darbukkes i guembris, però s'han anat incorporant instruments com les congues, la guitarra elèctrica o el sintetitzador i la bateria per adaptar-se al gustos actuals.


Recurs audiovisual : L’origen de la música àrab.

dijous, 21 de febrer de 2019

El Barroc

La música del Barroc com les altres arts busca el lluïment, l'artificialitat , l'efectisme i vol expressar sentiments de manera exagerada.
Per això utilitza tots els elements musicals d'una forma determinada:
Ritme
 • mecànic, amb pulsacions regulars i constants sobretot a les obres de conjunt.
 • ritmes amb figures musicals molt ràpides
 • contrast en la velocitat o tempo musical: ràpid-lent-ràpid
Melodia
amb notes d'ornament, filigranes musicals i grans salts entre les notes mostrant les habilitats dels instrumentistes.
Harmonia
 • La tonalitat és el procès de composició, utilitza l'escala major amb temps ràpid per expressar alegria i l'escala menor amb temps lent per expressar tristessa.
 • Apareix el BAIX CONTINU, un sistema d'acompanyament que consisteix en una melodia greu tocada per un violoncel o contrabaix sobre la qual un orgue o clavecí interpreta un acords.
Textura
es combinen la melodia acompanyada (melodia principal amb acompanyament d'acords) i el contrapunt (diverses veus independents que sonen alhora i tenen la mateixa importància)
Dinàmica
contrast entre fort i fluix
Instrumentació
contrast entre un  o un grup reduït d'instruments i la resta de l'orquestra formada sobretot per instruments de corda.

Marxa per a la cerimonia dels Turcs de Lully
utilitzada a la pel·lícula Tous les matins du monde
fixa't en l'orquestra i el seu director, el contrast entre fort i fluix,
el ritme  mecànic i regular, els petits ornaments de la melodia i la textura (melodia acompanyada)

Suite per a violoncel J.S. Bach
de la pel·lícula El silencio antes de Bach
fixa't en el ritme  i la melodia

Cànon en Re major de Pachelbel
utilitzat en la música de cinema i publicitat
fixa't en  el baix continu , la melodia acompanyada a l'inici, desprès el contrapunt (cànon),
el ritme i  els ornaments de la melodia

Variacions del tema de Pachelbel 
en clau d'humorBagdad café

Preludi clave ben temperat de Bach
fixat en la melodia acompanyada i el contrast en la dinàmica.


dimecres, 20 de febrer de 2019

Melodia,modalitat i tonalitat


RECORDA:
La melodia és la successió de sons o notes de diferent altura que expressen una  idea musical.

Les notes s'escriuen al pentagrama, les agudes a la part de dalt i les greus a la part de baix.També s'utilitzen diferents claus: la clau de sol per les notes agudes i la clau de fa per a les greus.
Notes amb clau de solnotes en clau de fa

Segons el seu perfil hi ha diferents tipus de melodies: ondulada, ascendent,descendent, horitzontal, dentada...


Les melodies s’enllacen formant frases musicals. Aquestes frases musicals  van separades per cadències que poden ser:
·         Suspensives: donen la sensació de que no s’ha acabat, queda la música en suspens.
·         Conclusives: donen la sensació de final, de que s’ha acabat la idea musical.

El conjunt de frases musicals forma un tema. Cada frase i cada tema s’indiquen amb lletres, minúscules o majúscules respectivament seguint l’ordre alfabètic:

Tema A
frase a
frase b
  
El compositor utilitza tres principis alhora de construir una obra:
 • La repetició A A es repeteix el tema
 • El contrast   A B  introdueix un tema nou
 • La variació  A A’ repeteix el tema però canviant algun element de la melodia o el ritme.

La manera com el compositor ordena els temes s’anomena estructura o forma musical. Es representa amb un esquema gràfic o musicograma.

Les formes simples més usuals són:
 • Forma Binària AABB
 • Forma Ternària ABA
 • Forma Rondó ABACA
Una melodia es forma seguint una determinada escala musical.
Una escala és una successió de sons ordenats  que el compositor combinarà i utilitzarà per fer la seva obra.

El lloc que ocupa cada nota en una escala s'anomena grau. Els més importants són el I (tònica), el IV (subdominant) i el V (dominant). 
A sobre de cada grau es construeixen acords. Un acord és un grup de dues, tres o més notes que sonen alhora. Les notes dels acords s'utilitzen per crear l'acompanyament de les melodiesEn una escala, la distància que hi ha entre dues notes seguides pot ser de to o de semitò.

Segons la distribució d’aquests tons i semitons entre els graus hi ha dos tipus d’escales:
 • Majors: amb els semitons entre les notes:  tercera - quarta i setena - vuitena
 • Menors: amb els semitons entre les notes  segona- tercera i cinquena - sisena.


L’ús d’una determinada escala dóna un caràcter diferent a  la peça. D’aquesta manera la utilització de l’escala major dóna un caràcter alegre, mentre que l’ús d’una escala menor expressa tristesa.

El sistema musical té 12 notes, 7 naturals (do,re, mi, fa, sol, la, si ) i 5 alterades (sostinguts o bemolls). Les alteracions són uns signes que s’escriuen a l’esquerra d’una nota en modifiquen el so.
Per construir les escales majors o menors seguint les distàncies de to o semitò s’utilitzen sons amb alteracions i es combinen  sons naturals , amb sostinguts i /o bemolls.
Les alteracions són uns signes que col·locats a l’esquerra de la nota ens indiquen que l’altura del seu so s’ha modificat
sostingut  bemoll     becaire
     Sostingut puja l'altura de la nota un semitò
     Bemoll  baixa l'altura de la nota un semitò
     Becaire anul·la l'efecte de les alteracions anteriors
El sistema de composició basat en l’ús d’escales s’anomena Tonalitat.
L’ús d’una determinada escala dona nom a la tonalitat de la obra. També parlem de modalitat segons si aquesta escala és major o menor. Així una obra escrita amb l’escala de re menor direm que està en tonalitat de re i modalitat menor o re menor.
El conjunt d’alteracions, sostinguts o bemolls de cada tonalitat o escala s’escriuen al costat de la clau de sol, en diem armadura.
Cada armadura correspon a dues escales, una major i una menor. Per saber la tonalitat o escala que s’ha utilitzat per fer una determinada obra ens fixarem en:

 1.  l’armadura :la buscarem al quadre d'armadures i trobarem dues opcions 
 2. la última nota de l’obra que acostuma a ser la tònica o primer grau de l’escala.
De les dues possibilitats triarem l'armadura amb el mateix nom que la última nota

Per exemple:
·         si una obra té un sostingut a l’armadura i acaba amb la nota sol vol dir que s’ha construït amb l’escala o tonalitat de  sol Major.

·         en canvi si té un sostingut a l’armadura però acaba amb la nota mi direm que és tonalitat de mi menor.